Kudret: Hızlı, Kaliteli, Güvenilir Matbaa

Önce kalite! Daha iyi ve kaliteli hizmet için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde firmamız çeşitli sertifikalara hak kazanmıştır.

Matbaa üretim süreçleri aslında oldukça dikkat, teknik bilgi ve kombine bir çalışmayı gerektirir. Yapılacak bir yanlış çoğunlukla düzeltilebilir olmaz ve bütün süreçleri silbaştan tekrarlamak zorunda bırakır. Bu maddi yönünün yanında çok ciddi bir zaman ve emek kaybıdır. Bu yüzden matbaa üretiminin her aşaması iyi organize edilmiş olmalıdır. Bu hem kalite için hem de işlerin verimli bir şekilde devamı için gereklidir.  Kalite ve müşteri memnuniyetine önem veren firmamız, hizmet ve üretim kalitemizi yükseltecek ve ürün çeşitliliğimizi arttıracak aşağıdaki anlaşma ve belgelere sahip bulunmaktayız.

Maliye ile Anlaşmalı Matbaa

Firmamız fatura, sevk irsaliyesi, serbest meslek makbuzugider pusulası, reçete, adisyon gibi Maliye Bakanlığı amblemini taşıyan anlaşmalı resmi evrakların basım iznine sahiptir.

Gıda İle Temas Eden Malzeme Üretim İzni

Gıda ürünleri ambalajlanması sıhhi açıdan önemli bir konudur. Firmamız izne tabi olan gıda ile temas eden ürünlerin üretimi için gerekli sıhhi koşulları sağlamış olup Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın denetlemeleri sonucunda gıda ile temas eden ambalaj üretim izni  almaya hak kazanmıştır.

Kitap Basım Sertifikası (Kitap Basım İzni)

Kitap ve dergi gibi yayıncılık ürünlerinin basılması ve çoğaltılması için gerekli olan Turizm Bakanlığı’na ait kitap basım sertifikası yani kitap basım izni firmamızda bulunmaktadır.