Şirketimizde İK sistem ve süreçleri, tüm çalışanlarımız için adil, objektif, şeffaf ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. İK politikamız, insan kaynağımızı kurum değerleri ile uyumlu bir şekilde sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir.

Kurumsal gücümüzü oluşturan çalışanlarımızın sahip oldukları ortak nitelikler:

  • Değişime ve yeniliğe açıklık
  • Kendini ve şirketini geliştirmek
  • Hedefleri ve yönetim anlayışını benimsemek
  • Sonuç odaklı olmak
  • Sorumluluk ve inisiyatif alabilmek