Resmi Evrak (Matbu Evrak) Özellikleri Nelerdir?

Evraklarınız bilgisayarda kullanılmak üzere sürekli form olarak üretilebileceği gibi elle doldurmak için kullanılan cilt halinde de hazırlanabilir. Firmamız maliye ile anlaşmalı matbaa belgesine (ruhsatına) sahip olup, İstanbul ili içindeki şirketler için her türlü resmi evrak basma yeterliliğine sahiptir.

Anlaşmalı Matbaa Nedir?

 • Fatura
 • İrsaliyeli Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Gider Pusulası
 • Perakende Satış Fişi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Reçete
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Toplu Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi
 • Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti
 • Yolcu Lisetesi
 • Müstahsil Makbuzu
 • Dip Koçanlı Giriş Bileti
 • Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi
 • Ambar Tesellüm Fişi
 • Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi
 • Döviz Satım Belgesi
 • Döviz Alım Belgesi
 • Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Özel Fatura
 • Fatura/Çek
 • Yolcu Bileti
 • Sigorta Poliçeleri
 • Ek Belgeler(Zeyilnameler)
 • Orman Koop. Ödeme Cetveli
 • Giriş Bileti
 • Adisyon
 • Bilgi Formu ve Tutanak
 • Kıymetli Maden Satım Belgesi
 • Kıymetli Maden Alım Belgesi

gibi resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına, incelendikten sonra maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalar “Anlaşmalı Matbaa” olarak adalndırılır. Maliye, matbaa ile anlaşma yapması ve resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan matbaanın makine teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber matbaalardan belli bir miktarda teminat mektubu, ya da nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde yeterlilik belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir. Anlaşma yapılan matbaa belirli bir Sıra / Seri numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu da yer almaktadır. Bu il kodunun dışında anlaşmalı belge basımı yapamaz ve çoğaltamaz.

Anlaşmalı belge basımında mali belgelerin basımı için gerekli evraklar nelerdir?

SAHIS İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2) Vergi Levhası Fotokopisi
Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

ŞİRKET İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Vergi Levhası Fotokopisi
2) Vekaletname fotokopisi
3) İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
4) Son ödenmiş tahakkuk makbuzu

Resmi Evrak Basımı ile İlgili Önemli Hatırlatma!

 • Resmi evrak basımında maliye ile anlaşmalı matbaa ile doğrudan kendiniz iletişime geçiniz. Kesinlikle üçüncü şahısları (pazarlamacıları ) resmi evrak işlerinizde aracı olarak kullanmayınız.
 • İş tesliminden önce tutanak ya da Bilgi Formu imzalamayınız. Teslim öncesi imzalamanız halinde evrakları teslim almış olarak kabul edilirsiniz.
 • Maliye ile anlaşmalı her hangi bir belgenizi teslim alırken Seri / Sıra Numaralarını kontrol ederek alınız. Size teslim edilen Seri / Sıra numaraları ile imzalamış olduğunuz “Bilgi Formu” kayıtları aynı olmalıdır.
 • Unutmayın firma olarak imzalamış olduğunuz “Bilgi formunda” yer alan Seri / Sıra numaralarından sorumlusunuz.

Sonrasında yasal yaptırımlara maruz kalmamak için bu maddelere dikkat ediniz.

Resmi Evrak (Matbu Evrak) Örnekleri

Bilgi Alın

Bu ürünle ilgili bilgi alabilirsiniz.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.