Ambar Tesellüm Fişi Nedir?

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri içeren seri ve sıra numaralı üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde ambar tesellüm fişi düzenlenmesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıranda kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.

Ambar Tesellüm Fişinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Fişi düzenleyen taşıma ambarının adı, soyadı varsa ticaret ünvanı adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
malı tevdi edenin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
malın ambara giriş tarihi
malın içeriği ve miktarı
malın nereye ve kime günderildiği
alınan taşıma ücreti
Fişin düzenleme tarihi
malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin seri ve numarası.

Önceki Sayfaya Dön