Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ile defter tutmak zorunda olan serbest meslek sahiplerinin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyip, işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri resmi belgedir.

Gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde bir belgedir.

Gider Pusulası stopaj oranları

Gider pusulası stopaj oranları, mal alımlarında %5, hizmet alımlarında %10 ve hurda mal alımlarında %2 dir.Gider pusulası karşılığı vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden mal alımları için % 5, hizmet alımları iÇin % 10 stopaj yapılır. Ancak, havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri mal bedelleri veya bu malların yapımında ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2, Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden % 20 oranında stopaj yapılır.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider Pusulası; işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi yaptıran ile yapanın adı soyadı ve adreslerini kapsar. Gider pusulaları seri ve sıra numarası taşırlar. İki nüsha olarak düzenlenirler ve bir nüshası işi yapana ve ya malı satana verilir.

Kudret Basım & Ambalaj olarak, Gider Pusulası, Adisyon, fatura, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, tahsilat makbuzu vb. evraklarınızı en kaliteli şekilde baskısını yapıp en doğru şekilde ve en kısa sürede teslim ediyoruz.

Önceki Sayfaya Dön