Günlük Müşteri Listesi Nedir?

Günlük Müşteri Listesinin Tanımı

Günlük Müşteri Listesinin Tarafları

Günlük Müşteri listesinde konaklama hizmetini alan ve hizmeti satan (Sunan) taraf olmak üzere iki taraf vardır. Buna göre taraflar aşağıdaki gibidir:

2.1. Satıcı (Konaklama işletmesi):

– Hizmet bedelini alır.

– Belgenin kopyası resepsiyonda kalır.

Günlük müşteri listesine göre faturayı keser.

2.2 Alıcı (Konaklayacak kişi):

– Hizmet bedelini borçlanır.

– Satış bedelini öder.

Vergi Usul Kanunu’na göre, konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin günlük takip edilmesi ve müşterinin faturasında bir yanlışlığın meydana gelmemesi için düzenlenir. Ayrıca mali polis tarafından yapılan kontrollerde günlük müşteri listesi istenir.

Günlük Müşteri Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

– Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi
– Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
– Düzenleme tarihi
– Müteselsil seri ve sıra numarası

Günlük Müşteri Listesinin Şekli

Günlük müşteri listesinin şekil şartları Vergi Usul Kanunu Madde 240’ta belirlenmiştir.

Günlük Müşteri Listesinin üst bölümündeki bilgiler:

– Konaklama firmasının unvanı,adı,soyadı, adresi ,bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)
– Belgenin seri ve sıra numarası
– İşlemin tarihi, Maliye Bakanlığı’nın logosu

Günlük Müşteri Listesinin alt bölümündeki bilgiler:

– Müşterilerin isimleri, kaldıkları odalar, oda ücretleri ve istenirse imzaları yer alır.

Günlük Müşteri Listesinin Temini

Gider pusulasında açıklamış olduğumuz gibi ya noter ya da Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı matbaalarından ihtiyaca göre temin edilebilir.

Günlük Müşteri Listesinin Temin Zamanı

Vergi usul kanunu tasdik zamanını iki şekilde belirlemiştir.
– Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce
– Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler ise belgeleri bitmeden önce

Günlük Müşteri Listesinin Bilgisayarda Düzenlenmesi

Büyük konaklama işletmeleri günlük müşteri listesini bilgisayar ile takip ederler. Kullanılan işlem basamaklarında yer alan bilgiler sırası ile bilgisayarda yazılır. Bilgisayarda izlenmesi gereken adımlar her programa göre değişecektir. Liste işlemlerinden giriş yapılır. Listenin tamamı gerekli görülmedikçe alınmaz. Bilgiler bilgisayardan takip edilir. Bilgisayarda kullanılan kâğıtlar yine sıra ve seri numarası ile bastırılır.

Kudret Basım & Ambalaj Matbaa olarak, öncelikle rutin kullanılan, Günlük müşteri listesi, Adisyon, fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu vb. evraklarınızın en kaliteli şekilde baskısını yapıp en kısa zamanda teslim ediyoruz.

Önceki Sayfaya Dön