Reçete Nedir?

Reçetenin tanımı:

Reçete, hekimin / doktorun imzasını taşıyan hastasına tedavi amaçlı olarak ilaç vb. tedavi unsurlarının gereğini belirten resmi bir belgedir. Reçetede bu unsurların nerden ve ne şartlar ile temin edileceği belirtilmez. Sadece ihtiyaç olduğu belirtilir. Reçetede yazılan ihtiyaçların temini adına yazılan vatandaşın sosyal güvenlik açısından ne durumda olduğuna bağlıdır. Hekim Reçetede sadece ihtiyacı belirtir. Temini ile bir ibarde bulunmaz. Reçetenin sorumluluğu yazan hekime aittir. Reçetenin resmilişi, hastanın sosyal güvenlik kurumlarından güvence taşımasıyla ilişkili değildir.

Reçete; hekimin imzasını taşıyan ve profesyonelliginin, seçkinliğinin, uyguladığı seçkin bir sanatın yansıması olan ve alelade bir kağıt parçasına indirgenemeyecek değerde ve önemde; hukuksal anlamda geçerliliği olan resmi bir belgedir.

Sosyal güvencesi olmayan hastaya yazılan reçete de resmi bir belgedir ama hasta bu reçetedeki ilaçları kendi imkanlarıyla öder.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Reçete yazma yetkisi yalnızca hekimlere ve diş hekimlerine verilmiştir.

Kudret Basım & Ambalaj Matbaa Maliye ile Anlaşmalı olup Reçete, fatura, sevk irsaliyesi gibi resmi evrakların basımına yetkilidir.

Reçete baskısı, tasarımı, için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.

Önceki Sayfaya Dön