Taşıma İrsaliyesi Nedir?

Taşıma İrsaliyesinin tanımı:

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığındanda eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Hangi yol ile taşınırsa taşınsın, malın bir yerden başka bir yere nakli için Taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.

Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların Taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile bir belgedir.

Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yaptığı durumlarda, bu firmaların Taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır.

Taşınan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa Taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.

Taşıma İrsaliyesi Şekli

Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:

Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası

Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret ünvanı, vergi dairesi hesap numarası

Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olan tarafından teslim alındığı tarih

Malın cinsi ve miktarı

Malın kimin tarafından tevdi edildiği

Taşıma karşılığı alınan ücret

Taşıma İrsaliyesi Düzenleme

Taşıma irsaliyesi üç nüsha düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıtana, bir nüsha eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da taşımayı yapan firmada kalır.

Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.

Taşıma irsaliyeleri Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında yönetmelik ile tespit edilen 28*20 cm ölçüsü ile, 03.04.1986 tarihinden itibaren 14*20 cm ebatlarında da Anlaşmalı matbaalara bastırılabilir.

Pratikte nakliyat ambarlarına nakledilmek üzere getirilen malların ambara giriş tarihi ile sevk tarihleri arasında farklılık bulunduğu, ayrıca birden fazla şahsa ait bulunan malların genellikle tek bir taşıtla taşındığı, bu nedenle malın ambara giriş tarihinde taşıma irsaliyesi düzenlenmesinin fiilen mümkün olmadığı görüldüğünden bu durumlarda nakliyat ambarlarının malın ambara girişi sırasında ambar tesellüm fişi düzenlemeleri maliye bakanlığınca uygun görülmüştür.

Önceki Sayfaya Dön